Очаква се активизиране на пазара на труда в строителството

Стабилизацията на пазара на труда ще продължи и през следващото тримесечие, показва обзорно изследване на агенция “Менпауър България” сред 752 работодатели.

Най-активно ще бъдат наемани работници в секторите строителство, финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги, показват резултатите от проучването. В земеделието, минното дело и ресторантьорския сектор се очакват съкращения.

Най-оптимистично настроени са мениджърите в региона на София с посочен нетен обзор на заетостта от +19%. Следват ги работодателите в Пловдив и Русе с по +10%, но тяхната прогноза за заетостта отчита известно намаление в сравнение с третото тримесечие.

Работодателите в Бургас са повишили очакванията си за заетостта в периода октомври-декември до +5%, показват още резултатите от проучването. Намаляват обаче очакванията за заетостта във Варна. Предвижданията за съкращения в двата големи черноморски региона произтичат от приключването на туристическия сезон.