Повече сгради, но по-малко жилища излизат на пазара

Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2011 г. е 742 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. те се увеличават с 13.1%, сочат предварителните данни на националната статистика.

Новопостроените жилища в тях обаче са с 26.2% по-малко и броят им достига 3 497.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в областите Бургас – 121 сгради с 1 122 жилища, Варна – 100 сгради с 573 жилища, Стара Загора – 74 сгради с 313 жилища, и София (столица) – 36 сгради с 260 жилища.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на 2011 г. е 282 хил. кв. м, или със 17.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2010 година. Намалява и жилищната площ с 13.8% до 188.5 хил. кв. метра.

Същевременно обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 71.9 кв. м през второто тримесечие на 2010 г. на 80.6 кв. м през същото тримесечие на 2011 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Смолян – 129 кв. м, и Габрово – 126.0 кв. м, следвани от областите Русе – 122.9 кв. м, и София – 122.0 кв. м, а най-малка – в областите Враца – 52.5 кв. м, и София (столица) – 64.4 кв. метра

Източник: Експерт.бг