Строят се повече, но по-малки сгради

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2011 г. е 690 и спрямо съответното тримесечие на 2010 г. се увеличават с 27.1%. Новопостроените жилища в тях са с 0.7% по-малко и броят им достига 3 796.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са въведени в експлоатация в област Варна – 136 сгради със 780 жилища, следвана от областите Бургас – 107 сгради с 1 129 жилища, Добрич – 61 сгради със 188 жилища, и София (столица) – 58 сгради с 533 жилища.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2011 г. е 281.5 хил. кв. м, или с 0.2% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2010 година. Намалява и жилищната площ с 2.0% до 184.7 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 76.1 кв. м през второто тримесечие на 2010 г. на 74.2 кв. м през същото тримесечие на 2011 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 134.5 кв. м, и Ямбол – 133.9 кв. м, следвани от областите Кърджали – 127.6 кв. м, и Пазарджик – 121.2 кв. м, а най-малка – в областите Хасково – 60.5 кв. м, и Бургас – 60.7 кв. метра.